ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η πολυετής δραστηριότητα του αρχιτεκτονικού γραφείου περιλαμβάνειτη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη ιδιωτικών έργων όπωςμονοκατοικίες, πολυκατοικίες, εξοχικές κατοικίες, συγκροτήματακατοικιών, κτίρια γραφείων και καταστημάτων τόσο στην Ελλάδα όσοκαι στο εξωτερικό.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ανακαίνιση και διακόσμησηόλων των ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων, σε συνεργασία μεεξειδικευμένα συνεργεία, καλύπτοντας όλο το φάσμα των απαιτούμενωνεργασιών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ