ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Στη σημερινή εποχή πάρα πολλοί ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται να χωρίσουν το υφιστάμενο διαμέρισμα τους σε δύο ή και παραπάνω μικρότερα διαμερίσματα. Η ανάγκη ανεξάρτητης στέγασης και άλλων μελών της οικογένειας ή η επιθυμία τους να ζήσουν σε έναν μικρότερο χώρο και να αξιοποιήσουν τον υπόλοιπο χώρο σαν ένα ανεξάρτητο διαμέρισμα, μας οδηγεί στο να σχεδιάσουμε και να προτείνουμε στους πελάτες μας διαφορετικές πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την πραγματοποίηση του διαχωρισμού αυτού.

Προϋποθέσεις

Κατα τη διαδικασία της αρχικής αρχιτεκτονικής μελέτης υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ώστε να δούμε εάν είναι εφικτός ο διαχωρισμός τόσο κατασκευαστικά όσο και πολεοδομικά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το έτος οικοδομικής άδειας της κατοικίας ή της πολυκατοικίας μας είναι απαραίτητο ώστε να δούμε αν είναι υποχρεωτικό να καθοριστεί μια επιπλέον θέση στάθμευσης αυτοκινήτου. Στην περίπτωση διαμερίσματος ο όροφος που βρίσκεται καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ενόχληση των παρακείμενων ιδιοκτησιών και γειτόνων. Η ευκολία πρόσβασης της νέας παροχής ρεύματος και ύδρευσης καθώς και η θέση του νέου μπάνιου και κουζίνας, μελετάται διεξοδικά ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί κατασκευαστικά με τον βέλτιστο τρόπο.

Όλα τα ανωτέρω είναι κάποια από τα βασικάστοιχεία που λαμβάνονται υπόψη μας ώστε να σχεδιάσουμε την αρχιτεκτονική λύση και τον οικονομικό προϋπολογισμό του διαχωρισμού. Τότε και μόνο τότε ο πελάτης είναι σε θέση να αποφασίσει εάν είναι προς το συμφέρον του όλο αυτό το εγχείρημα.