ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αρχιτεκτονική Μελέτη Μεταλλικών Κτιρίων

Οι υψηλές αντοχές των μεταλλικών κατασκευών και τα άριστα τεχνικά τους χαρακτηριστικά παρέχουν μεγάλη σχεδιαστική ευελιξία στην ανέγερση νέων κτιρίων υψηλής αισθητικής, άλλα και τα καθιστούν ιδανική επιλογή για ανακαινίσεις (προσθήκες καθ΄ ύψος ή και καθ’ επέκταση) υφιστάμενων κτιρίων. Βασικά πλεονεκτήματα:

Το μικρό βάρος και η υψηλή αντοχή των χαλύβδινων κατασκευών, η δυνατότητα σχεδιασμού μεγάλων ανοιγμάτων χωρίς ενδιάμεσες κολώνες σε σχέση με τη συμβατική κατασκευή, καθώς και η δυνατότητα να καμπυλωθούν σε οποιοδήποτε σχήμα μας δίνουν μεγάλη σχεδιαστική ελευθερία στην αρχιτεκτονική μελέτη. Τέλος η ευκολία στην τοποθέτηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου είναι οι λόγοι που καθιστούν συχνά την μεταλλική κατασκευή ως ιδανική επιλογή.

Τα μεταλλικά στοιχεία προκατασκευάζονται στο εργοστάσιο με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο εξοπλισμό βάσει της αρχιτεκτονικής μελέτης και φθάνουν στην οικοδομή έτοιμα προς τοποθέτηση. Λόγω αυτού του τρόπου κατασκευής επιταχύνεται η διαδικασία κατασκευής και εξασφαλίζεται η λιγότερη ηχητική ενόχληση εργοταξίου. Επίσης ο χώρος της οικοδομής επιβαρύνεται με δομικά απόβλητα λιγότερο από τους συμβατικούς τύπους κατασκευής μειώνοντας το λειτουργικό κόστος άλλα και τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Έχοντας σχεδιάσει και επιβλέψει μεταλλικά κτίρια άλλα και σύμμεικτα είμαστε σε θέση να αναλάβουμε με επιτυχία και το δικό σας έργο σχεδιάζοντας σας κτίρια με μεγάλη ευελιξία κατόψεων, που μπορούν να αναδιαμορφωθούν με μεγάλη ευελιξία στο μέλλον.