ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Το γραφείο μας εκπονεί ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική μελέτη σε πολλούς διαφορετικούς τομείς κτιριακών έργων όπως: κατοικιών, πολυκατοικιών, συγκροτημάτων κατοικιών, εξοχικών κατοικιών, κτιρίων γραφείων & καταστημάτων καθώς και ειδικών κτιρίων μεταλλικών κατασκευών. Η ποικιλομορφία των υλοποιημένων έργων αποδεικνύει την ικανότητα μας να αντιλαμβανόμαστε και να ικανοποιούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη μας.

Στάδια Αρχιτεκτονικής Μελέτης

Πρώτο στάδιο είναι η αρχιτεκτονική προμελέτη κατά την όποια μελετούμε το τοπογραφικό διάγραμμα, τους όρους δόμησης  που ισχύουν στο εκάστοτε οικόπεδο καθώς και τη φυσιογνωμία του τόπου. Συζητάμε με τους πελάτες και καταγράφουμε πλήρως τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους από το έργο. Στη συνέχεια προχωράμε στην εκπόνηση αρχιτεκτονικών προτάσεων ώστε να επιλέξουμε μαζί την βέλτιστη λύση. Στη συνέχεια βαθμιαία προχωράμε στις απαραίτητες βελτιώσεις, ενώ είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες ώστε να οδηγηθούμε στη τελική λύση.

Όταν καταλήξουμε εκπονούμε την οριστική αρχιτεκτονική μελέτη και προετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα σχέδια (διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις, τομές κτλ) που απαιτούνται τόσο για την έκδοση της άδειας όσο και για την κατασκευή του κτιρίου. Ανάλογα το έργο εκπονούμε και τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά σχέδια (εικόνες ή και βίντεο) ώστε ο πελάτης να έχει πλήρη αντίληψη του μελλοντικού έργου.

Η πολύχρονη εμπειρία μας στην αρχιτεκτονική μελέτη και η διαρκής ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα κτιριακή και πολεοδομική νομοθεσία σε συνδυασμό με την συνεχής αναζήτηση νέων τεχνολογικών εφαρμογών και κατασκευαστικών μεθόδων διασφαλίζει στους πελάτες μας την υψηλή ποιότητα των μελετών μας.