ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η αυξανόμενη ανάγκη για συνένωση μικρών ανεξάρτητων διαμερισμάτων είναι μια τάση της εποχής, που οφείλεται συχνά σε οικονομικούς παράγοντες αξιοποίησης των διαθέσιμων χώρων. Ο σχεδιασμός του νέου ενοποιημένου διαμερίσματος απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένης μεθόδου ώστε να χρειαστούν οι λιγότερες δυνατές παρεμβάσεις και οι χώροι να καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες των ενοίκων.

Μέθοδος Σχεδιασμού

Πριν προχωρήσουμε σε συνένωση διαμερισμάτων κάνουμε αναλυτική αποτύπωση των υφιστάμενων χώρων, εντοπίζουμε τα σημεία που υπάρχουν κολώνες και δοκάρια, καθώς και τις υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πριν ξεκινήσουμε την αρχιτεκτονική επίλυση μελετάμε πολεοδομικά το κτίριο και τα συμβόλαια ώστε να εκδοθεί η απαραίτητη οικοδομική άδεια. Στην συνέχεια προχωράμε στην αρχιτεκτονική επίλυση με τον σχεδιασμό των προτεινόμενων κατόψεων. Στις συνενώσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ώστε να μην διαταράσσονται οι κεντρικές υδραυλικές εγκαταστάσεις καθώς και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης του κτιρίου. Όταν καταλήξουμε στην λύση που ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών προχωράμε στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών, κάνουμε ειδικά σχέδια κατασκευής για κάθε φάση του έργου (σχέδια καθαιρέσεων, προσθηκών κτλ) και ξεκινάμε τις εργασίες κατασκευής.

Εφαρμογή

Το πρώτο στάδιο των εργασιών είναι η προετοιμασία του χώρου με τις κατεδαφίσεις και τις αποξηλώσεις. Κατά τη διαδικασία αυτή επιβλέπουμε τα συνεργεία ώστε να μην επηρεαστούν τα δομικά στοιχεία του κτιρίου και επηρεαστεί η στατικότητα του. Οι αποξηλώσεις συχνά αφορούν την απομάκρυνση πλακιδίων, δαπέδων, ντουλαπών (κουζίνας και υπνοδωματίων), καθώς και κουφωμάτων (εσωτερικών & εξωτερικών) . Στη συνέχεια προχωράμε στην κατασκευή των απαραίτητων προσθηκών, φροντίζουμε να αντικατασταθούν όλες οι υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συχνά κατασκευάζεται νέο σύστημα θέρμανσης που προσφέρει αυτονομία. Ταυτόχρονα γίνονται και όλα τα απαραίτητα μερεμέτια για να αντιμετωπιστούν πιθανές υγρασίες όπου απαιτείται. Τέλος οι εργασίες ολοκληρώνονται με τις τοποθετήσεις των νέων δαπέδων, κουφωμάτων, κουζίνας, ειδών υγιεινής κτλ.

Συνοψίζοντας το γραφείο μας, σας παρέχει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την προτεινόμενη μελέτη με τα αντίστοιχα σχέδια κατασκευής, την έκδοση της απαραίτητης οικοδομικής άδειας, και τέλος την επίβλεψη των εργασιών. Η εμπειρία μας σε παρόμοια έργα συνένωσης διαμερισμάτων σας εγγυάται τη διεκπεραίωση της διαδικασίας με συνέπεια, ποιότητα και τεχνογνωσία.