ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αρχιτεκτονική Μελέτη Επαγγελματικών Χώρων

Η θέση του εκάστοτε οικοπέδου, η τάση για ανάπτυξη εμπορικών, γραφειακών ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής καθώς και η άμεση πρόσβαση από κεντρικές οδικές αρτηρίες αποτελούν συχνά τους βασικούς παράγοντες επιλογής της θέσης των επαγγελματικών κτιρίων. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της κάθε εποχής, οι ανάγκες των μελλοντικών χρηστών και οι απαιτήσεις της κάθε χρήσης (γραφείων, καταστημάτων κτλ) καθορίζουν τις αρχές της αρχιτεκτονικής μελέτης του κάθε κτιρίου.

Γραφεία

Η αρχιτεκτονική μελέτη των γραφείων εξαρτάται κυρίως από τις ανάγκες και την αντίληψη που έχει η κάθε εταιρεία – ιδιοκτήτης σχετικά με τους απαιτούμενους χώρους ως προς το μέγεθος και το είδος δραστηριότητας (παροχής υπηρεσιών, διοίκησης κτλ). Υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιαστούν ανεξάρτητοι χώροι γραφείων για συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων, άλλα και ανοιχτοί ενιαίοι χώροι (open space office) όπου πολλά ατομικά γραφεία μπορούν να συνυπάρχουν ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων. Τα κτίρια γραφείων αποτελούν και την εικόνα της επιχείρησης στην αγορά και για το λόγο αυτό η αισθητική της αρχιτεκτονικής μελέτης τους πρέπει να προβάλει την δυναμική και το χαρακτήρα της εκάστοτε επιχείρησης.

Καταστήματα

Τα κτίρια καταστημάτων συχνά συνυπάρχουν και με χρήσεις γραφείων (καταστήματα στο ισόγειο και γραφεία στους ορόφους), καθώς και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων στα υπόγεια που εξυπηρετούν τους χρήστες του εκάστοτε κτιρίου. Πρωταρχικό μέλημα της αρχιτεκτονικής μελέτης των κτιρίων αυτών είναι η εύκολη δυνατότητα διαχωρισμού ή και ενοποίησης των επιμέρους χώρων ανάλογα με τις μελλοντικές ανάγκες του εκάστοτε χρήστη. Με την χρήση κατάλληλων υλικών (όπως γυψοσανίδες, γυαλί, πλεξιγκλάς, μεταλλικά στοιχεία και κινητά χωρίσματα) και συγκεκριμένες πρακτικές αρχιτεκτονικού σχεδιασμού μπορούν να δημιουργηθούν σύγχρονα καταστήματα τα όποια έχουν την ευελιξία να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της κάθε εποχής.

triwrofo-ktirio-grafeiwn-sth-glyfada

Ο τρόπος συνεργασίας με τους πελάτες μας, η καινοτομίες, η τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού και οι γνώσεις μας από τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή κάθε είδος κτιρίου γραφείων ή και καταστημάτων εγγυάται την υψηλή αισθητική της αρχιτεκτονικής μελέτης και την μακροβιότητα του κτιρίου.