ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιολόγηση

Ο ενδιαφερόμενος πριν την οποιαδήποτε αγορά ακινήτου, κτιρίου ή οικοπέδου, επιβάλλεται να συμβουλευτεί έναν μηχανικό που να κατέχει την απαιτούμενη εμπειρία ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει σωστά κάθε ακίνητο. Αξιολογόντας τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά της μελλοντικής επένδυσης, καθοδηγούμε τον πελάτη ώστε να πάρει την κατάλληλη απόφαση. Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες αφορούν την αξιολόγηση οικοπέδου ή και υφιστάμενου κτιρίου κατοικίας ή και επαγγελματικού χώρου.

Αγορά Οικοπέδου

Η αγορά ενός οικοπέδου είναι μια σημαντική οικονομική αλλά και συναισθηματική απόφαση για την όποια ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος. Λόγω της πολυετούς ενεργής επαγγελματικής παρουσίας του γραφείου, είμαστε σε θέση να σας συμβουλεύσουμε για την παρούσα κατάσταση της αγοράς, για τις εμπορικές αξίες που έχουν διαμορφωθεί ανά περιοχή καθώς και για τις απαιτούμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θα αξιολογήσουμε τα χαρακτηριστικά του οικοπέδου που σας ενδιαφέρει: θέση, σχήμα, έκταση, κλίση του εδάφους, και φυσικά τους όρους δόμησης (επιτρεπόμενη κάλυψη, δόμηση, ύψος κτλ) ώστε να εξετάσουμε αν το μελλοντικό κτίσμα θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες σας. Ένα απλό σύνηθες παράδειγμα είναι αυτό της επιλογής κεκλιμένου οικοπέδου χωρίς την συμβουλή μηχανικού. Συχνά πελάτες αγοράζουν οικόπεδα με έντονη κλίση που ναι μεν προσφέρουν άπλετη θέα, άλλα έχουν μεγάλες κοστολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν στην κατασκευή αιφνιδιάζοντας τους ιδιοκτήτες.

Αγορά κατοικίας

Η συμβολή μας στην αγορά υφιστάμενης κατοικίας ή διαμερίσματος επιτρέπει στον πελάτη μας να έχει εξαρχής μια πλήρη εικόνα των δεδομένων. Αρχικά συζητάμε μαζί σας τον τρόπο ζωής σας και τις προσδοκίες σας από την μελλοντική επένδυση. Στη συνέχεια για κάθε ακίνητο που έχετε επιλέξει εξετάζουμε τα βασικά χαρακτηριστικά όπως τοποθεσία, επιφάνεια, παλαιότητα και ποιότητα κατασκευής ώστε να είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε άποψη για την αξία του ακινήτου. Διενεργούμε εμπεριστατωμένο έλεγχο στα σχέδια της οικοδομικής άδειας ώστε να βεβαιωθούμε πως το ακίνητο δεν έχει αυθαιρεσίες και στην περίπτωση που έχει εξετάζουμε αν έχουν ρυθμιστεί όρθα με τους νόμους των τακτοποιήσεων αυθαιρέτων ώστε να μην βρεθείτε στο μέλλον σε δυσάρεστες εκπλήξεις. Τέλος διερευνούμε τις τυχόν επισκευές που απαιτούνται ή και τις πιθανές διασκευές που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ώστε να διαμορφώσουμε την υφιστάμενη κατοικία απόλυτα με τις ανάγκες σας.

Τα 43 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας του γραφείου μας στον χώρο των ακινήτων, μας δίνουν την δυνατότητα να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε την κάθε επένδυση. Έχουμε τις γνώσεις και την εμπειρία ώστε να σας συμβουλεύσουμε και να σας βοηθήσουμε στο να επιλύσετε όλες σας τις απορίες, είτε στο αρχικό στάδιο της αναζήτησης είτε στην διαδικασία της αγοραστικής διαπραγμάτευσης.