ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει ολικές ή μερικές ανακαινίσεις κατοικιών ή και επαγγελματικών χώρων.

Τα βασικά στάδια μιας ανακαίνισης είναι αρχικά η διερεύνηση εναλλακτικών προτάσεων λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τον οικονομικό προϋπολογισμό των ιδιοκτητών. Στη συνέχεια εκπονείται η μελέτη εφαρμογής που περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές) καθώς και τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση ώστε ο ιδιοκτήτης να έχει μια πλήρη εικόνα του τελικού αποτελέσματος, ακόμα και σε επίπεδο διάταξης επίπλων, χρωμάτων στους τοίχους κτλ.

Το τελικό στάδιο της μελέτης πριν την έναρξη των εργασιών είναι η έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας βάσει της νομοθεσίας.