Η διαδικασία εξέλιξης κάθε νέου έργου ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα, από την αρχική φάση του σχεδιασμού μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Ο βασικός αυτός άξονας μεθοδολογίας του αρχιτέκτονα Στέφανου Βασδέκη εξασφαλίζει την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μικρής ή μεγάλης κλίμακας έργου.

Η πρώτη επαφή με τον πελάτη

Μετά την αρχική επικοινωνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάποιο νέο έργο, η πρώτη συνάντηση με τον ενδιαφερόμενο γίνεται σχεδόν πάντα στο φυσικό περιβάλλον του οικοπέδου. Εκ πρώτης όψεως αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του οικοπέδου (τοποθεσία, προσανατολισμός, θέα, πιθανή κλίση του εδάφους, θέση γειτονικών κτισμάτων κτλ.) που καθορίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού.Ταυτόχρονα ανταλλάσσονται οι πρώτες σκέψεις και απόψεις για την προσέγγιση του έργου μεταξύ ιδιοκτήτη και αρχιτέκτονα.

Σκίτσα & αρχικά σχέδια

Το πρώτο στάδιο κάθε έργου είναι η αρχιτεκτονική προμελέτη, κατά την όποια καταγράφονται και επεξεργάζονται τα δεδομένα του κάθε έργου που σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα.

Ερευνούμε τους όρους δόμησης, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής στην όποια ανήκει, ενώ ταυτόχρονα μέσα από δημιουργικές συναντήσεις καταγράφουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου.

Αφού καθορίσουμε το κτιριολογικό πρόγραμμα, τις λειτουργικές προϋποθέσεις και την αισθητική του κτιρίου, διερευνούμε ένα μεγάλο αριθμό εναλλακτικών σεναρίων με την βοήθεια σκίτσων και προσχεδίων, ώστε ο ιδιοκτήτης να έχει την δυνατότητα να επιλέξει αυτή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του με τον πληρέστερο τρόπο. Κατά την διαδικασία επιλογής, βάση της πολύχρονης εμπειρίας μας, καθοδηγούμε τον πελάτη στην ιδανική λύση λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραμέτρους.

Κυρίως σχεδιασμός

1 Οριστική Αρχιτεκτονική Μελέτη

Αφού επιλεχθεί η ιδανική λύση μέσα από τα εκτεταμένα προσχέδια στο στάδιο της προμελέτης, προχωράμε στην οριστική αρχιτεκτονική μελέτη. Στο στάδιο αυτό σχεδιάζουμε με ακρίβεια το κτίριο στοχεύοντας στην υψηλή αισθητική και στην ικανοποίηση τόσο των αντικειμενικών αναγκών, αλλά και των επιθυμιών των χρηστών. Αξιοποιούμε τα χαρακτηριστικά του μικροκλίματος της περιοχής και με την χρήση νέων τεχνολογιών σχεδιάζουμε βιοκλιματικά κτίρια φιλικά προς το περιβάλλον. Ανάμεσα στους στόχους μας είναι η διαχρονικότητα και η αντοχή μιας κατασκευής σε βάθος χρόνου, αλλά και η τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού του κάθε πελάτη.

Στο στάδιο της οριστικής μελέτης γίνεται πλήρης παρουσίαση του μελλοντικού κτιρίου. Αυτό επιτυγχάνεται με λεπτομερή σχέδια, με τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνιση (εικόνες και video) και τέλος με την κατασκευή μακέτας. Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης έχει την δυνατότητα να δει από την αρχή του έργου την τελική ρεαλιστική εικόνα του κτιρίου του.

2 Έκδοση οικοδομικών αδειών

Η διαδικασία των μελετών ολοκληρώνεται με την έκδοση των απαιτούμενων αδειών από τους αρμόδιους φορείς (υπηρεσίες δόμησης, αρχαιολογία κτλ). Η απαραίτητη διαδικασία περιλαμβάνει πλήθος μελετών (τοπογραφική, αρχιτεκτονική, στατική, μηχανολογική κτλ), καθώς και δικαιολογητικά και εγκρίσεις από δημόσιους φορείς, ανάλογα με το μέγεθος και την χρήση του κτιρίου. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την συνεργασία και τον συντονισμό όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων (τοπογράφων, πολιτικών μηχανικών, μηχανολόγων κτλ).

3 Μελέτη εφαρμογής

Μετά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών ακολουθεί η μελέτη εφαρμογής που συνοδεύει την ορθή κατασκευή κάθε έργου. Μέσω αυτής καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τα δομικά υλικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την εφαρμογή τους.

Δημιουργείται ένα αναλυτικό τεύχος, που περιλαμβάνει λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια, επιμετρήσεις και χρονοδιαγράμματα. Στο στάδιο αυτό προδιαγράφονται με ακρίβεια όλα τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής με τις πιο σύγχρονες μεθόδους. Το εγχειρίδιο συνοδεύει όλη την φάση κατασκευής του κτιρίου, και ενημερώνεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν στην πολύπλοκη φάση της ανέγερσης. Η μελέτη εφαρμογής εξασφαλίζει στον ιδιοκτήτη την αρτιότερη εκτέλεση του έργου και την τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού.

Η διαχρονική πορεία και η μεγάλη μας εμπειρία σε πολύπλοκα τεχνικά έργα, μας δίνει την δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε άμεσα με λύσεις και εναλλακτικές προτάσεις για ότι και αν προκύψει.

Κατασκευή έργων

Επίβλεψη έργου κατασκευής

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, επιβλέπουμε και ελέγχουμε την πορεία των εργασιών, καθοδηγώντας την κατασκευή του κτιρίου μέσω της μελέτης εφαρμογής. Ενημερώνουμε την μελέτη σε κάθε στάδιο ώστε να συμβάλουμε με τον τρόπο αυτό στον ποιοτικό και οικονομικό έλεγχο της εξέλιξης των οικοδομικών εργασιών. Σε κάθε μας έργο φροντίζουμε να τηρούνται οι απαραίτητες υψηλές προδιαγραφές για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων.

Η επίβλεψη του έργου εξασφαλίζει στον ιδιοκτήτη αυστηρές προδιαγραφές σε όλες τις κατασκευαστικές διαδικασίες, αλλά και την τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού κάθε έργου.