ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μελέτες και εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την επίβλεψη της κατασκευής του έργου από το αρχικό στάδιο των εκσκαφών και της θεμελίωσης μέχρι την ολοκληρωμένη παράδοση.

Διαδικασία

Σε κάθε στάδιο της αρχιτεκτονικής κατασκευής επιβλέπουμε την πρόοδο των εργασιών με τακτικές επισκέψεις στην οικοδομή, καθοδηγώντας τα επιμέρους συνεργεία σε κάθε φάση του έργου. Οι συχνότητα των επισκέψεων από τον αρχιτέκτονα είναι ανάλογη της φάσης και των αναγκών του κάθε έργου άλλα και οποιαδήποτε στιγμή κριθεί απαραίτητο από τον ίδιο ή από τον ιδιοκτήτη.

Η επίβλεψη της κατασκευής συνοδεύεται και με σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών που ενημερώνονται ανάλογα, ώστε να κατασκευαστεί χωρίς καμία παρέκκλιση η προβλεπόμενη αρχιτεκτονική μελέτη. Με τη σωστή επίβλεψη αποφεύγονται λάθη και παρερμηνείες και έχουμε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα σύμφωνα με τις κατασκευαστικές απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ιδιοκτητών.

Η συνεχής παρουσία μας στο εργοτάξιο σε όλα τα στάδια του έργου εξασφαλίζει την ποιότητα της κατασκευής. Βεβαιωνόμαστε ότι τηρείται ο οικονομικός προϋπολογισμός του έργου, και είμαστε πάντοτε στη διάθεσή των εκάστοτε συνεργείων για την επίλυση των αποριών και των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Επιπλέον σε κάθε έργο φροντίζουμε ώστε να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων.