ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ

Αρχιτεκτονική Μελέτη & Κατασκευή Έργου

Το αρχιτεκτονικό γραφείο μας έχει τη δυνατότητα να παραδώσει στον ιδιοκτήτη το έργο του κατασκευασμένο σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη και τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί, εξασφαλίζοντας σε κάθε φάση της κατασκευής την τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού, του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος και την υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Διαδικασία

Αρχικά καθορίζονται όλες οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Με τη συμμετοχή των ιδιοκτητών επιλέγονται βάσει κάποιων κριτηρίων που θέτονται, οι εκάστοτε εργολάβοι των επί μέρους εργασιών.

Προτού ξεκινήσει η κατασκευή, πραγματοποιούνται επισκέψεις σε καταστήματα υλικών που διαθέτουν όλα τα απαραίτητα για την κατασκευή (πλακάκια, εσωτερικά και εξωτερικά κουφώματα, είδη υγιεινής, δάπεδα, κουζίνες, ντουλάπες κτλ) και επιλέγονται τα κατάλληλα σύμφωνα με τις επιθυμίες και τον διαθέσιμο οικονομικό προϋπολογισμό του ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια η κατασκευή και η επίβλεψη του έργου γίνεται σύμφωνα με τα συμφωνημένα σχέδια και το έργο παραδίδεται με “το κλειδί στο χέρι” σύμφωνα με το προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητά μας είναι η επίβλεψη και η οργάνωση του εργοταξίου σε κάθε στάδιο του έργου έως την τελική του παράδοση. Αναλαμβάνουμε τον συντονισμό των συνεργείων, τις παραγγελίες,τις παραλαβές των οικοδομικών υλικών και πραγματοποιούμε επιμετρήσεις αποδεσμεύοντας τους ιδιοκτήτες από το άγχος της κατασκευής.

Η συνεχής παρακολούθηση των εργασιών σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία μας και την ικανότητα άμεσης επίλυσης των τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν στη φάση της κατασκευής εξασφαλίζει το άρτιο αποτέλεσμα κάθε έργου.