ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Η έκδοση οικοδομής άδειας είναι η πιο βασική διεργασία που απαιτείται να εκδοθεί πριν την κατασκευή κάθε είδους έργου. Ενδεικτικές εργασίες που απαιτούν την έκδοση της είναι οι εξής: ανέγερση νέου κτιρίου, προσθήκη δόμησης σε υπάρχον κτίριο, περιφράξεις, αλλαγή χρήσης, κατασκευή πισίνας, επισκευές μεγάλης κλίμακας ή αλλαγή διαρρύθμισης κτιρίου, κατεδάφιση κτιρίου, καθώς και διάφορες άλλες πιο εξειδικευμένες περιπτώσεις.

Μια υποκατηγορία των οικοδομικών αδειών είναι οι άδειες μικρής κλίμακας που επιτρέπουν την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών συγκεκριμένων περιπτώσεων όπως τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιές), κοπή δέντρων, εργασίες εξωτερικών χρωματισμών, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, επισκευή επιχρισμάτων, κατασκευή πέργκολας, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης, συντήρηση και επισκευή στέγης κτλ.

Διαδικασία για την έκδοση οικοδομικής άδειας

Το πρώτο στάδιο κάθε άδειας είναι ο καθορισμός του είδους του έργου και η διενέργεια της αρχιτεκτονικής μελέτης. Ξεκινάμε με την εκπόνηση πολλαπλών αρχιτεκτονικών λύσεων για κάθε έργο και τα παρουσιάζουμε στον ενδιαφερόμενο, ώστε να καταλήξουμε μαζί σε μια λύση που θα καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του. Στη συνέχεια ολοκληρώνουμε την αρχιτεκτονική μελέτη (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις ορόφων, όψεις, τομές, οικοδομικές λεπτομέρειες κτλ), ενώ ταυτόχρονα συγκεντρώνουμε και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο (συμβόλαια ιδιοκτησίας, έγγραφα κτηματολογίου, υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτήτη κτλ).

Στη συνέχεια σε συνεργασία με τους έμπειρους μελετητές μηχανικούς (τοπογράφο, πολιτικό μηχανικό και μηχανολόγο) ολοκληρώνονται και συγκεντρώνονται όλες οι απαιτούμενες μελέτες, σύμφωνα με τους ισχύοντες οικοδομικούς, κτιριοδομικούς και αντισεισμικούς κανονισμούς. Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-adeies υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά και τις μελέτες στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ενω ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε τις απαιτούμενες ανά περίπτωση εγκρίσεις (αρχαιολογίας, συμβούλιο αρχιτεκτονικής κτλ). Μετά τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης εκδίδεται η άδεια, και πλέον ο ιδιοκτήτης έχει το νόμιμο δικαίωμα να ξεκινήσει τις αδειοδοτημένες εργασίες.

Ανάλογα με το είδος του έργου και την κατηγορία της άδειας στα βασικά στάδια εργασιών ο επιβλέπων μηχανικός καλεί Ελεγκτή δόμησης ο οποίος ελέγχει ότι οι εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί είναι σύμφωνες με τις εγκεκριμένες μελέτες. Με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών του έργου και το θετικό πόρισμα του Ελεγκτή δόμησης εκδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ) και πλέον η άδεια είναι και επίσημα αποπερατωμένη. Το τελευταίο στάδιο είναι η διαδικασία σύνδεσης με τα κοινωφελή δίκτυα.

Αξιοπιστία

Στο αρχιτεκτονικό μας γραφείο έχουμε εκδώσει πλήθος οικοδομικών άδειων για κατοικίες, πολυκατοικίες, εξοχικές κατοικίες, πολύπλοκα συγκροτήματα κατοικιών αλλά και ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα. Η πολύχρονη εμπειρία μας από το 1978, σε συνδυασμό με την συνεχή επιμόρφωση και την επιστημονική κατάρτιση της ομάδας αρχιτεκτόνων του γραφείου μας, σας εξασφαλίζει την ταχύτερη δυνατή έκδοση της οικοδομικής άδειας με μια αξιόπιστη μελέτη που θα καθοδηγήσει την κατασκευή του κτιρίου.