Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την μερική ανακαίνιση ενός παλαιού ευρύχωρου διαμερίσματος στην Κηφισιά, ακολουθώντας την επιθυμία των ιδιοκτητών για διατήρηση των βασικών στοιχείων της υπάρχουσας διαρρύθμισης, ώστε να επιτευχθεί η οικονομικότερη λύση που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους. Με τις ελάχιστες δυνατές επεμβάσεις στους τοίχους προχωρήσαμε στην αλλαγή της μηχανολογικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, αλλαγή των δαπέδων, πλήρη ανακαίνιση της κουζίνας και των λουτρών, και τέλος την βαφή των τοίχων.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Κηφισιά – Αττική