Διώροφο κτίριο με χρήση εμπορικής αποθήκης. Οι μεταλλικές επενδύσεις που επιλέχθηκαν για τις όψεις του κτιρίου διαμορφώνουν ένα κλειστό κέλυφος, που συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση της προστασίας του κτιρίου, όσο και στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του ταυτότητας.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2010

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Αυλώνας – Αττική