Τρισδιάστατη απεικόνιση, τετραώροφου κτιρίου γραφειών και καταστημάτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον σχεδιασμό λειτουργικών εσωτερικών χώρων, με ιδανικές συνθήκες οπτικής και ακουστικής άνεσης. Ο στόχος της μελέτης των όψεων ήταν το κτίριο να διαφοροποιείται απο τα γειτονικά κτίσματα, ώστε να ξεχωριζει. Οι χρωματικές επιλογές είναι ξεχωριστές και τονίζουν τον ιδιαίτερο σχεδιασμό.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2012

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γλυφάδα – Αττική