Με γνώμονα ότι το κτίριο προορίζεται για χώρους γραφείων, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εργονομία και τη λειτουργικότητα των εσωτερικών χώρων. Σε συνδυασμό όμως με τον δημιουργικό εξωτερικό σχεδιασμό προέκυψε ένα πραγματικά ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα. Το κτίριο κατασκευάστηκε με όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους, ώστε να επιτυγχάνεται η χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 1995

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γλυφάδα – Αττική