Συγκρότημα τριών ανεξάρτητων κατοικιών στη Βάρη. Η κάθε κατοικία αναπτύσσεται σε τρεις στάθμες: υπόγειο, ισόγειο και Α΄ όροφο. Η διάταξη με σχήμα Π, δημιουργεί έναν κοινόχρηστό περιβάλλοντα χώρο με πισίνα. Όλοι οι χώροι αναπτύσσονται περιµετρικά σε σχέση µε αυτήν και αποκτούν µια δυναµική σχέση θέασης.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2004

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βάρη – Αττική